©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Zivin Kalesi

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Zivin Kalesi
Türü:
Kale
Rakım:
m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Kars
İlçe:
Sarıkamış
Köy:
Süngütaşı
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Orta Demir Çağı

     


Kars İli, Sarıkamış İlçesi'nin 35 km güneybatısında, Süngütaşı (Zivin) Köyü'nde yer almaktadır. Denizden yüksekliği 1890 m olan kalenin kurulduğu ana kayanın yüksekliği 40 m'dir. Kalenin kuzeybatısında Aras Irmağı'na dökülen Zivin Çayı akmaktadır. Eski Erzurum-Kars karayolunun önünden geçtiği, iki vadinin kesiştiği bir noktada yapılan kale, Doğu Anadolu'yu Kafkaslar'a bağlayan bu yolu da kontrol altına alması nedeniyle stratejik olarak son derece önemli bir konumdadır. Kuzey-güney doğrultulu yapılan kale, ana kayanın yapısına uydurulmuştur. Kalenin iç bölümünde ana kayaya oyularak yapılan iki sarnıç bulunmaktadır. Kalenin iç kısmında bulunan sarnıçlar dikdörtgen planlı olmasına karşın, kalenin dışında ve doğusunda bulunan sarnıçlar yuvarlak planlıdır. Ayrıca yuvarlak planlı sarnıcın yanında ana kayaya oyularak yapılmış bir sunak çukuru da saptanmıştır. Bütün bunların yanında kalenin batısında kaya basamaklı su tüneli bulunmaktadır. Ancak su tüneli taş ve toprakla dolduğu için yalnızca girişi görülmektedir. Kalenin, özellikle Saltuklular Dönemi'nde yeniden yapılmış olduğu tarihi kayıtlarda yer alan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bazı araştırmacılar bu yeni yapımdan dolayı, kaleyi Saltuklu Dönemi kalelerinden kabul etmektedirler. Ancak kalenin İlk Çağ'da kullanım gördüğü kesindir. Urartu Dönemi'nde Kral Menua'nın Kuzey Seferi Yazıtı bu kalede bulunmuştur. Yazıt, bölge Rus işgalindeyken yerinden sökülerek Tiflis Müzesi'ne götürülmüştür. Zivin Kalesi, bölgedeki en önemli Urartu kalelerinden biri olduğu hakkında Urartu araştırmacıları fikir birliği içerisindedir. Zivin Kalesi'nin Urartu Dönemi'ndeki önemli krali kentlerden olan Zua veya Şaşilu olduğu görüşleri ileri sürülmüştür.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye