©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Akmakca

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Akmakca
Türü:
Düz Yerleşme
Rakım:
760 m
Bölge:
Ege
İl:
Kütahya
İlçe:
Gediz
Köy:
Dayınlar
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Kütahya il merkezinin güneybatısında; Simav'ın doğusunda; Yeni Gediz'in 2-3 km güneydoğusunda; 1970 depreminden sonra terkedilmiş olan eski Dayınlar (Dainler) Köyü'nün hemen aşağısındaki yamaçta; Yeni Gediz ile bu köy arasındaki yolun 150 m kadar solundadır (1:200.000 ölçekli haritada köy 4 km güneydedir).
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Bu düz yerleşme yeri; çevre köylüleri tarafından Akmakca Mevkii olarak adlandırıldığı için bu ad verilmiştir. Hemen doğusunda; Akmakça Çeşmesi adlı bir su kaynağı bulunan yerleşme yerinin; 100 m çapında olduğu bildirilmektedir [Efe 1994:573; Efe 1995b:107].
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: İlk kez; T. Efe tarafından; 1992 yılında Kütahya ilinde yapılan yüzey araştırmalarında saptanmıştır.
Tabakalanma: Neolitik Çağ buluntuları dışında başka buluntuların varlığından söz edilmemektedir. Ana toprağın yüzeyde görülmesinden dolayı; kültür toprağının çok ince bir tabaka olduğu tahmin edilmektedir.
Buluntular: Çanak Çömlek: Çok az miktarda boyalıların da bulunduğu kırmızımsı kahverengi astarlı mal grubu ile kum katkılı Koyu Yüzlü Açkılı mal grubundan parçalar bulunmuştur [Efe 1994:res.4]. Kırmızımsı kahverengi veya pembemsi kırmızı astarlı malın hamuru çoğunlukla kahverengindedir. Bu hamur taşçık ve az kum katkılı ince gözenekli bir hamurdur. Astar bazen kalın bazen de çok incedir. Bazılarının yüzeyinde kalın bantlar halinde kırmızı boya bezeme bulunmaktadır [Efe 1995b:res.3.3;16-17]. Göller Bölgesi'nin tipik krem astarlı mal grubuna ait üç parça gene yerleşme yerinin yüzeyinden bulunmuştur. Fikirtepe tipi çanak çömleklere; hem biçim hem de bezeme açısından benzeyen gri açkılı bir kutu parçası da [Efe 1994:res.5] yerleşme yerinin en ilginç buluntusudur. Bu parçada bezeme olarak içi taramalı üçgenler; eşkenar dörtgenler yerleştirilmiş yatay bant bezeme çizilmiştir. Biçimlerden yayvan kase ve tabaklar hemen hemen yok denecek kadar azdır. En çok dar ağızlı; hafif dışa dönük şişkin dudaklı; küresel gövdeli biçim görülmektedir. Dipler genelde düzdür. Dikey ip delikli tutamaklar kapların omuzlarına yerleştirilmiştir. Sepet kulptan da örnek bulunmuştur. Yontma Taş: Yonga ve dilgilerden oluşan çakmaktaşı endüstrisidir. Obsidiyen buluntu yoktur. Az sayıda bulunan kazıyıcılardan disk şeklinde olanının ön ve yan kenarları sarp düzeltilidir. Dilgilerden iki tanesinin bir yan kenarı üzerinde silis parlaklığının oluşu bunların orak bıçak olarak kullanılmış olabileceklerini göstermektedir [Efe 1995b: res.4/11-12].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Hem Göller Bölgesi; hem de kuzeybatı Anadolu'nun çanak çömlek mal gruplarının; Ege Bölgesi'nin İç Anadolu sınırına yakın bir yere kadar ulaşmış olması ilginçtir. Bu açıdan çevredeki diğer düz yerleşmeler ve höyüklerde tekrarlanacak yüzey araştırmaları Çanak Çömlekli Neolitik Çağ dağılım haritalarını değiştirebilir.


Liste'ye