©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Büyükada Kadınlar Manastırı




Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Büyükada Kadınlar Manastırı

Türü:
Manastır
Plan Tipi:
Yapım Tarihi:
573 - 574
Evre:
Orta Erken
Araştırma Yöntemi:
Araştırma
Rakım:
5

Bölge:
Marmara
İl:
İstanbul
İlçe:
Adalar
Köy:
Büyükada
Antik Adı:
Prinkipos

     


Yeri: İstanbul İli, Adalar İlçesi'nde, Büyükada'nın Maden semtinde, Selvi Yokuşu'nun altında, sahile doğru hafif eğimli arazinin üzerinde yer alır. Kalıntılar günümüzde, Maden Mahallesi'nin doğusunda, Nakibey Yokuşu'nda, Nakibey Plajı'nın batısında, Kayıkhane'nin olduğu yerde bulunmaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Bizans Dönemi'nde kadın sürgünler ve inzivaya çekilecekler için yapılmış bir yapılar topluluğu bulunmaktaydı. Kilise, yemekhane, kütüphane, gözetleme kuleleri, sarnıçlar yatakhaneler ve sahilde bir iskeleden oluşan manastır kompleksi, günümüzde hangi yapıdan olduğu anlaşılamayan bazı tonoz kalıntılarından ibarettir [Mamboury 1920a:205]. Harabelerin çoğu yol yapımı sırasında yok olmuştur. Manastır arazisi içinde bugün özel bir kayıkhane, bir ev ve plaj bulunmaktadır.
Araştırma ve Kazı: Manastır en son 1916 yılında bölgeyi gezen E. Mamboury tarafından görece iyi bir durumdayken incelenmiştir. E. Özbayoğlu 1999 yılında bütün Prens Adaları'nı kapsayan bir yüzey araştırması başlatmıştır.
Tanım: Mimari Evreler: Yapının ilk inşası 573-574 yıllarındadır. Daha sonra 8. yy'da İmparatoriçe Eirene tarafından restore edilmiş ve genişletilmiştir. Mimari Özellikler: Bugün mevcut olmayan manastırın kıyıya paralel uzanan 250 metrekarelik bir alanı kapladığı ve iki tarafa doğru kanatlar biçiminde uzanan bir yapı olduğu belirtilmektedir. Merkezde kilisenin yer aldığı, kuzey ve güney kanatlarda 70 derecelik açıyla odaların yerleştirildiği belirtilmektedir [Mamboury 1920a:205; Janin 1924:350]. Bugün manastırdan yalnızca, taş ve tuğla kullanımıyla yapılmış birkaç tonoz kalıntısı görülebilmektedir.
Buluntular:
Yorum:
Tahribat: Yoğun yapılaşma ve yol nedeniyle manastırdan günümüze çok az kalıntı ulaşabilmiştir. Manastırın güney duvarının çok az bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Bu duvarın üzerine bir ev inşa edilmiştir. Bu duvar yalnızca evin balkonunun altından görülmektedir. Güneydeki bu duvarın yol kesintisinden sonra doğuya doğru devam ettiği görülmektedir. Duvarların doğudaki 17 kapı numaralı evin bahçesinde devam ettiği görülmektedir [TAYEx 10.09.2008].


Liste'ye