©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Yenesu

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Yenesu
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
70 m
Derinlik:
+18 m
Uzunluk:
1620 m
Bölge:
Marmara
İl:
Kırklareli
İlçe:
Vize
Köy:
Balkaya

     


Yeri: Vize İlçesi'nin yaklaşık 20 km kuzeybatısındaki Balkaya Köyü'nün 2 km doğusunda bulunan Kazandere'nin bir kolu olan Yana Dere'nin sağ kenarında yer alır. Mağaraya; Vize-Kıyıköy yolundan 8 km'de ayrılan Balkaya yoluyla gidilebileceği gibi; Kıyıköy-Aksicim-Balkaya veya Saray-Bahçeköy-Aksicim-Balkaya yollarıyla da gidilebilir.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağaranın çevresi; geniş alanda yüzeylenen Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları'ndan meydana gelmiştir. Mağara; gelişim dönemleri ve seviyeleri farklı iki koldan meydana gelmiştir. Girişteki çöküntü salonuna bağlanan ana galeri; mağaranın aktif bölümüdür. İçinde sürekli akış olan bu bölümde; derinliği 0.5-1.5 m arasında değişen çok sayıda damlataş havuzu vardır. Ayrıca mağaranın bu kesiminde; su aşındırma yapıları geniş yer kaplamaktadır. Küçük dev kazanları; akıntı markaları ve cilalanmış yüzeyler; bu şekillerin en belirginleridir. Orta kesimlerden itibaren göl üzerine inen; sarkıt; sütun ve duvar; perde damlataşları görülür. Bu pasajın sonunda, sağdaki duvar üzerinde güzel sarkıtlar, dikitler, kolonlar ve soda çubuklarının bulunduğu yaklaşık 600 m uzunluğunda yarı aktif ikinci pasaj yer almaktadır [BUMAD 2010].
Araştırma Tarihçesi: MTA tarafından araştırılan mağaranın; haritası çizilmiştir.
Bulgular: Mağarada kış uykusunda bulunan Rhinolophus euryale yarasa kolonisi tespit edilmiştir. Tesadüfen burada bulunduğu tahmin edilen Triturus karelinii türü semender yakalanmıştır. Mağarada Arachnida sınıfına ait beş omurgasız türü tespit edilmiştir [BUMAD 2010].


Liste'ye