©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Cendere Mağarası

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Cendere Mağarası
Türü:
Mağara
Rakım:
500 m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Adıyaman
İl?e:
Kahta
Köy:
Kilisik

     


Yeri: Adıyaman il merkezinin 35 km kuzeydoğusunda; Kahta Çayı'nın kolu olan Cendere Çayı'nın üstündeki Cendere Köprüsü'nün hemen yanındadır. 1:100.000 ölçekli Urfa M 41 paftasında köprünün kuzeybatısındaki kayalığın güney yamacında ve batısındaki yükseltinin kuzey yamacında birçok mağara işareti bulunmaktadır. Buraya Adıyaman il merkezinden Kahta ve Nemrud Dağı yoluyla gidilmektedir. Yolu asfalttır. Bu açıdan çok rahatlıkla ulaşım sağlanmaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Küçük bir mağaradır. Cendere Suyu (antik adı Chabines Flumen) üzerinde yer alan Roma Dönemi'ne tarihlenen köprünün olasılıkla kuzeybatı tarafındadır. Tam yeri bildirilmemektedir. Mağara denecek kadar büyük olduğu söylenmekteyse de boyutları verilmemektedir.
Araştırma Tarih?esi: F.K. Dörner ve R. Naumann yönetiminde sondaj boyutlarını geçmeyecek ölçüde küçük bir kazı yapılmıştır.
Bulgular: Mağaranın alt tabakasında Suriye tipinde koyu yüzlü açkılı maldan çanak çömlek parçaları bulunmuştur.


Liste'ye