©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Bedre Mağarası

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Bedre Mağarası
Türü:
Mağara
Rakım:
84 m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
Marmara
İl:
Kırklareli
İlçe:
Merkez
Köy:
Kayalı

     


Kırklareli İli İnece İlçesi'ndeki Kayalı (Bedre) Köyü'nde yer alan mağaranın doğusunda Tekeköy Deresi akmaktadır. Mağara; derenin kuzeybatı şekilerindeki kayalık yükseltilerdedir. Derenin güney ve güneydoğu yamaçları taş ocağı olarak kullanılmaktadır. Kuzeydoğuda; derenin üzerinde bulunan bir köprü görülmektedir. Mağaranın güneye bakan iki ağzı vardır. Güney yönündeki küçük ağzın önü kayalarla tıkanmış durumdadır. Ön galerisi oldukça geniştir ve arkada kuzeybatıya doğru uzanmaktadır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarihçesi:
Bulgular:


Liste'ye