©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Tekkeköy - Fındıcak

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Tekkeköy - Fındıcak
Türü:
Kaya Sığınağı
Rakım:
55 m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Samsun
İl?e:
Merkez
Köy:
Tekkeköy

     


Samsun il merkezinin yaklaşık olarak 14 km güneydoğusunda; Çarşamba Ovası'nın batıya doğru olan uzantısındaki Tekkeköy'ün güneyinde; Ayıtepesi ve Karabücük dağlarından çıkan Fındıcak ve Çınarlık derelerinin suladığı vadide bulunmaktadır. Güneybatısında Fındıcak Irmağı'nın kolu olan bir dere akmaktadır. Günümüzde Samsun'un bir semti haline gelmeye başlanan Tekeköy (veya Tekkeköy) kısmen kıyı ovasına; kısmen vadinin iki yanındaki tepelerin yamaçlarına yayılmıştır. Güneyindeki dağları ormanlık örtü ile kaplı olan köyün hemen güneyinde yer alan vadide aşınmayla meydana gelmiş büyük kaya kütleleri ve sırtlarında ise günümüzde ekilen tarlalar bulunmaktadır. Çevrede tatlısu kaynakları mevcuttur. Samsun-Çarşamba tren ve karayolu vadinin Karadeniz'e bakan ağzının altından geçmektedir. Vadinin kıyı ovasına açılan yamaçlarında kaya sığınaklarını ve mağaraları görmek mümkündür. Yapılan araştırma sonucunda burada 2 mağara; 30 küçük; 6 büyük kaya sığınağı tespit edilmiştir. 1940 yılında T. Özgüç ve K. Kökten tarafından keşfedilmiş ve arkeolojik kazı yapılmıştır. Tekeköy-Fındıcak adıyla da bilinmektedir.
Yeri: Samsun il merkezinin yaklaşık olarak 14 km güneydoğusunda; Çarşamba Ovası'nın batıya doğru olan uzantısında bulunan Tekeköy'ün güneyinde; Ayıtepesi ve Karabücük dağlarından çıkan Fındıcak ve Çınarlık Deresi'nin suladığı vadide bulunmaktadır. Güneybatısında Fındıcak Irmağının kolu olan bir dere akmaktadır. Günümüzde Samsun'un bir semti haline gelmeye başlanan Tekkeköy (veya Tekeköy) kısmen kıyı ovasına; kısmen vadinin iki yanındaki tepelerin yamaçlarına yayılmıştır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye