©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Malaliki Mağarası

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Malaliki Mağarası
Türü:
Kaya Sığınağı
Rakım:
m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Diyarbakır
İl?e:
Silvan
Köy:
Kazandağı

     


Diyarbakır il sınırları içinde; Silvan İlçesi'nin kuzeybatısında; Batman baraj dolgusunun kuşuçuşu 9.5 km kuzeybatısında; Hokan Köyü'nün doğu-güneydoğusunda; Sarim (Ramdenke) Çayı'nın derelerinden birinin doğu yakasında; bu dereden yaklaşık 700 m uzakta yer almaktadır. Rosenberg tarafından büyük bir kaya sığınağı olarak açıklanan bu girintinin gerçekten mağara yerleşmesi olarak tanımlanması için daha büyük bir boyutta olması gerekmektedir. Tam boyutları verilmemiştir. Dağlık bölgede yer aldığı ve yakınında modern bir köy olan Malaliki'nin bulunduğu belirtilmektedir.
Yeri: Diyarbakır il sınırları içinde; Silvan İlçesi'nin kuzeybatısında; Batman baraj dolgusunun kuşuçumu 9.5 km kuzeybatısında; Hokan Köyü'nün doğu-güneydoğusunda; Sarim Çayı'nın (Ramdenka Çayı) derelerinden birinin doğu yakasında; bu dereden yaklaşık 700 m uzakta.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye