©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Küllünün İni

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Küllünün İni
Türü:
Kaya Sığınağı
Rakım:
880 m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Elazığ
İl?e:
Ağın
Köy:
Yeniyapan

     


Yeri: Elazığ il merkezinin kuzeybatısında; Ağın İlçesi'nin 5 km batısındaki Yenipayam (Hastek) Köyü'nün çok yakınında; batısında; Arapkir Deresi boyunca yer alan Gedikler denen mevkiide.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: İ.K. Kökten; bu sokuntunun bir mağara veya kaya sığınağı olup olmadığına pek açıklık getirmemektedir. Mağaraya verilen isim olasılıkla yereldir.
Araştırma Tarih?esi: İlk defa; 1969 yılında; Keban Baraj gölü suları altında kalacak olan tarihöncesi yerleşme yerlerini saptamak amacıyla bölgeye gelen İ.K. Kökten tarafından tespit edilmiştir. Kökten yerleşme yerinin ilginçliğinden dolayı aynı yıl içinde bu mağara veya kaya sığınağında küçük bir kazı gerçekleştirmiştir. 1969 yılındaki kazı; 1970 ve 1971 yıllarında da devam etmiştir. Üç sezonluk kazı sonucunda; sığınağın veya Kökten'in deyimiyle inin ağzına yakın yerde; aydınlık alanda açılan 3x4.5 m boyutlarındaki açmada ancak 350 cm derine kadar inilebilmiştir. Daha sonra mağaranın kuzeybatı kenarında yeni bir açma açılmıştır. Tavandaki çatlaklardan ve her an düşmesi mümkün olan iri taş bloklarından dolayı kazıyı devam ettirmek ve daha geniş bir alanda kültür bulgularına ulaşmak mümkün olamamıştır. Ana kayanın ortaya çıkıp çıkmadığı açık bir şekilde anlatılmamaktadır.
Bulgular: Kökten; 200 cm'den sonra Üst Paleolitik Çağ'a tarihlediği ve tipik Aurignacien özellikler gösterdiğini ifade ettiği aletlerin daha çok uçlar ve kazıyıcılar olduğunu bildirmektedir. Daha altta Orta Paleolitik Çağ'a konabilecek taş aletlerin varlığına da işaret etmekte ve bunların Lövaluvaziyen-Musteriyen kültürüne ait olduğunu düşünmektedir. Yerleşme yerinin yakın çevresinde bir adet Aşölyen tipinde iki yüzeyli (el baltası) bulunmuştur. Kökten; çevrede bu mağaradaki buluntuları teyit eden başka taş aletlerin var olduğunu da belirtmekteyse de bunlar hakkında bir bilgi aktarmamaktadır.


Liste'ye