©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Karataş Kaya Sığınağı

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Karataş Kaya Sığınağı
Türü:
Kaya Sığınağı
Rakım:
1000 m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Elazığ
İl?e:
Merkez
Köy:
Meşeliköy

     


Elazığ il merkezinin yaklaşık 15 km kuzey-kuzeydoğusunda; Elazığ-Pertek yolunun çok yakınında olan bu kaya sığınağı günümüzde Keban Barajı nedeniyle sular altında kalmıştır. Baraj gölünün ortasında bir ada şeklinde kalan kayalık kütlenin yan yüzünde yer alan küçük bir mağara ile onun altında yer alan uzun ve dar bir kaya sığınağının varlığından söz edilmektedir. Mağara ve sığınağın ağzı güneye açıktır. Sığınağın boyutu konusunda bir bilgi yoktur.
Yeri: Elazığ il merkezinin yaklaşık 15 km kuzey-kuzeydoğusunda; Elazığ-Pertek yolunun çok yakınında olan bu kaya sığınağı günümüzde Keban Barajı'nın ortasında bir ada şeklinde kalan kayalık kütlenin yan yüzünde yer almaktaydı [Kökten 1974:lev.7/1-2].
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye