©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

İnönü Mağaraları

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
İnönü Mağaraları
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
+ 48 m
Uzunluk:
235 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Eskişehir
İl?e:
İnönü
Köy:

     


Yeri: Eskişehir'in güneybatısında bulunan İnönü İlçesi'nin yaslandığı büyük dikliğin orta bölümünde gelişmiştir. Eskişehir-İnönü-Kütahya karayolu veya Ankara-Eskişehir-İstanbul demiryoluyla gitmek mümkündür. Giriş ağzı büyük olan mağara; çok uzaktan görülmektedir.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: İnönü (Sarısu) Ovası'nın güney kenarında yer alan mağaranın yakın çevresi; Alt-Orta-Üst Trias yaşlı metamorfitler ile bunların üzerine örtü şeklinde gelen Neojen çökelleri ile bazaltlardan oluşmuştur. Giriş ağzı fayın aynasında açılan mağara; mermerlerin doğrultu ve çatlak sistemine bağlı olarak şekillenmiştir. Damlataş oluşumuları yoktur; ama hızlı su akışını karekterize eden yerlikaya sütunları gelişmiştir. Vadoz zonda gelişmiş; fosil bir mağaradır.
Araştırma Tarih?esi: Mağara 1939 yılında Ş.A. Kansu tarafından saptanmış ve arkeolojik bulgulara rastlanmıştır. Büyük mağaranın 50 metre yukarısında küçük bir mağaranın da bulunması nedeniyle bu mağaralar Kansu tarafından İnönü A ve İnönü B olarak adlandırılmıştır. MTA tarafından araştırılıp; haritası ve diğer özellikleri 2001 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye