©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Aktepe Mağarası

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Aktepe Mağarası
Türü:
Mağara
Rakım:
1127 m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İl?e:
Ilgın
Köy:
Yorazlar

     


Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi: 2012 yılında Harmanşah-Johnson tarafından gerçekleştirilen yüzey araştırmasında tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda mağarada arkeolojik kültür tabakaları varlığı saptanmıştır.
Bulgular: Sarkıt ve dikitleri ile fosil freyatik bir doğal mağara olan Aktepe Mağarası'na girişi dar ve uzunca tüp şeklinde bir koridordan oluşmaktadır. Bu koridorlardan oluşan ilk büyük galeri yüksek tavanlı, yer yer çöküntülerin olduğu sağa ve sola genişçe açılan bir mekandır. Orta Galeri'nin tabanı Sof Madencilik tarafından kazılarak tahrip edilmiştir. Orta Galeri, iki ayrı ucundan, ana galeriden perde duvarlarla ayrılan çeşitli derin galerilere açılmaktadır. Bu galerilerin tavanlarında yoğun bir yarasa topluluğu ve yarasa gübresi gözlenmiştir. Yapılan ilk analizlere göre, çanak çömlek buluntular, Neolitik, Hellenistik ve Ortaçağ dönemlerine tarihlendirilmiştir. Bunların yanında az sayıda Kalkolitik, OTÇ (Assur Ticaret Kolonileri Çağı)'ye ait çanak çömlek parçalarının varlığından şüphe edilmektedir.


Liste'ye