©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Cindi Mağarası

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Cindi Mağarası
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
1090 m
Derinlik:
-27 m
Uzunluk:
553 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Eskişehir
İl?e:
Seyitgazi
Köy:
Bardakçı

     


Bardakçı Köyü yakınındaki Cindi Vadisi'nin doğusunda kalan tepenin yamacında bulunan Cindi Mağarası'na çökme ile oluşmuş bir delikten girilmektedir. Rehbersiz mağaranın girişini bulmak oldukça zordur. Mağaranın kayaç yapısı oldukça zayıf olup, orta bölgesinde 20cm genişliğinde fay kırığı bulunmaktadır. Tavandan düşen bir kaya ile son bulan fosil yapıdaki mağaranın özellikle son kısımlarında çökme tehlikesi vardır. KMG tarafından 2011 yılında araştırılıp; haritası çizilmiştir. Mağarayı iki kısma ayıran dar geçitten sonra soldaki ilk odanın duvarlarında salyangoz fosilleri bulunmaktadır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye