©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Gürgenli Düdeni

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Gürgenli Düdeni
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
-24 m
Uzunluk:
m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Kayseri
İlçe:
Yahyalı
Köy:

     


Kayseri İli, Yahyalı İlçesi'nde, Ceviz Yaylası, Gücüksu mevkiindedir. Yaklaşık 5x5 km çaplı bir havzanın suyunu boşaltan, havzada birikmiş alüvyonlu bölümün kireçtaşı kayalara dokanak bölümünde menderesler yaparak kayaları dolanıp battığı bir düdendir. MAD tarafından Ağustos 2003 tarihinde araştırılmış ve haritalanmıştır. Araştırma sırasında büyük bir subatan beklentisi gerçekleşmemiştir. Düdende farklı olanakların kullanılabildiği araştırma yapılması önerilmektedir [MAD 14: 15].
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarihçesi:
Bulgular:


Liste'ye