©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Asarini

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Asarini
Türü:
Mağara
Rakım:
1625 m
Derinlik:
-3 m
Uzunluk:
793 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Karaman
İl?e:
Merkez
Köy:
Taşkale

     


Yeri: Karaman İli Merkez'de Taşkale Kasabası'nın 9;5 km güneyinde; İncesu Deresi'nin doğu kenarında yer alan İncesu Mağarası'nın 300 m güneyindedir. Asarini; İncesu Mağarası gibi Konya Ovası'na doğru eğimli; karstik bir plato üzerinde yer alır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Asarini; İncesu Mağarası gibi; Orta Miyosen yaşlı oldukça saf kireçtaşları içinde oluşmuştur. Asarini ve İncesu Mağaraları'nın uzanımları ve birbirleriyle olan ilişkileri; bu sistemin; başlangıçta tek bir mağara olduğunu göstermektedir. Ayrıca her iki mağaranın tabanında yer alan eski yeraltı nehirlerine ait sekilerde bulunan çakıllar aynı orijinlidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1625 m olan Asarini Mağarası girişinin; 555 m uuznluğundaki A kolunun son kısmı; girişten 4 m yukarıdadır. 238 m lik B kolu ise 3 m aşağıdadır. Asarini Mağarası'nda tavanı oluşturan kireçtaşı kalınlığının az olmasından; İncesu Mağarası'ndaki kadar traverten birikimi yoktur. Özellikle B kolunda çok azdır. Asarini Mağarası; yatay olarak gelişmiş; fosil bir mağaradır.
Araştırma Tarih?esi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi tarafından araştırılmış ve 2005 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular: Mağara içinde özellikle girişe yakın bölümde çok sayıda yarasa vardır. Bunun dışında guanolardan (yarasa dışkısı) beslenen Guanobiler de bol miktarda görülür. Ayrıca çok ayaklı canlılara da (Myriapodlar) az da olsa rastlanmaktadır.


Liste'ye