©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Atatürkün Çiftliği Düdeni

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Atatürkün Çiftliği Düdeni
Türü:
Mağara
Rakım:
1928 m
Derinlik:
-5 m
Uzunluk:
130 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Karaman
İl?e:
Ayrancı
Köy:
Küçükkoraş

     


Karaman İli; Ayrancı İlçesi'nin 36 km güneydoğusunda bulunan Küçük Koraş Köyü'nün 12 km güneyindeki Ayrıca Alanı'nın batı kenarındadır. Yatay olarak gelişmiş; düden konumlu yarı aktif bir mağaradır. İçi kum; kil; çakıl ve bloklarla kaplıdır; damlataş oluşumları yok denecek kadar azdır. MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi tarafından araştırılmış ve 2005 yılında yayınlanmıştır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye