©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Fakıllı Mağarası

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Fakıllı Mağarası
Türü:
Mağara
Rakım:
100 m
Derinlik:
-33 m
Uzunluk:
1012 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Düzce
İlçe:
Akçakoca
Köy:
Fakıllı

     


Yeri: Düzce'nin yaklaşık 40 km kuzeyinde; Karadeniz kıyısında bulunan Akçakoca İlçesi'nin hemen doğusundaki Fakıllı Köyü içinde yer alır. Yenimahalle Mağarası'nın 4 km kuzeybatısındadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Yenimahalle Mağarası ile aynı jeolojik özelliklere sahiptir. Birbirine bağlı iki bölümden oluşan Fakıllı'nın kuzey-güney veya KKD-GGB yönlü ana galerileri tabakaların doğrultusuna bağlı olarak gelişmişlerdir. Buna karşılık doğu-batı veya BKB-DGD yönlü bağlantı galerileri ise tabakaların eğim yönünde ve bunları kesen çatlaklar üzerinde uzanırlar. Bu şekliyle mağaranın kafesli bir yapısı vardır. Birbirinden ayrı ve farklı yükseltilerde iki girişi olan mağaranın; düden konumlu ana girişi; deniz yüzeyinden 100 m yukarıda yer alır. Buna karşılık bu girişin yaklaşık 160 m doğusunda ikinci bir giriş bulunur. Bu gişiş de kapalı bir dolinin tabanında ve ana girişten +11 m yukarıda gelişmiştir. Çok dönemli gelişimi karakterize eden şekil ve yapılara sahip olan Fakıllı Mağarası yarı aktif bir mağaradır. Ana giriş galerisi 0;5-10 m genişlik ve 0;5-6 m tavan yüksekliğine sahiptir. Genel olarak 1-2 m lik basamaklara sahip olan bu galerinin tabanında blok; moloz; kum ve çakıl depoları yer alır. Burada damlataş birikimi çok azdır. Ana giriş galerisinin ortalarından doğuya doğru ayrılan bağlantı galerisi ile üst girişi galerisine geçilir. Burası da aynı şekilde çok dönemli gelişimi karakterize eden şekil ve yapılara sahiptir. Ana girişten +11 m yukarıda bulunan giriş -5 m lik bir diklikle başlar ve içi bloklarla kaplı bir salona açılır. Bu salondan hemen sonra gelen dar galeri; sütunlarla kapatıldığından insanların geçmesi mümkün değildir. Tabanında kum. çakıl ve molozlar bulunan bu bölüm dar (0;5-2 m) ve yüksek tavanlı (2-6 m) ikincil galeriden oluşmuştur. Ana bölümden sonra gelişen bu ikincil dar galeriler; daha derin olduklarından; yeraltı sularını kendilerine çekmişlerdir.
Araştırma Tarihçesi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Bulgular:


Liste'ye