©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Buharlı Mağara

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Buharlı Mağara
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
Ege
İl:
İzmir
İlçe:
Buca
Köy:
Kırıklar

     


Kırıklar Köyü'nden Sivri Dağ'a doğru çıkan toprak yolun sağındaki ilk tepede yer almaktadır. Mağara; özellikle kış aylarında içinden yoğun buhar çıkması nedeniyle bu ismi almıştır. 2x0.7 m boyutlarında bir çatlakla başlayan mağara; 3 m'lik bir inişten sonra iki kola ayrılmaktadır. Kollardan biri 1 m'lik inişten sonra tıkanır. Diğer kol ise; 4 m kadar dar çatlak şeklinde devam ederek daralmaktadır. Yukarıdan dökülen taşlar çatlağı kapatmış gibi görünmekte; ancak aşağıdan yoğun bir hava akımı gelmektedir. Bu geçiş açılmaya çalışılarak mağaranın devam edip etmediğinin araştırılması planlanmaktadır. 2000 yılında EMAK tarafından araştırılmıştır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarihçesi:
Bulgular:


Liste'ye