©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Zağ

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Zağ
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Bingöl
İl?e:
Genç
Köy:

     


Bingöl-Solhan-Muş karayolunun 18. km'sinden ayrõlan Gökçeli-Kuşburnu köy yolunun 5. km'sindedir. Sõrtõ dağa yaslanmõş olan doğal kayalõk kütlenin ön cephesinde yer alan ve kayalõk alanõn tamamõna yayõlmõş olan insan eli ile yapõlmõş olan odalardan oluşmaktadõr.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye