©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Yenimahalle

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Yenimahalle
Türü:
Mağara
Rakım:
360 m
Derinlik:
-13 m
Uzunluk:
360 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Düzce
İlçe:
Akçakoca
Köy:
Merkez

     


Yeri: Düzce'nin 40 km kuzeyinde; Karadeniz kıyısında bulunan Akçakoca'nın içinde; Yenimahalle'de; daire şekilli bir çukurluğun tabanında yer alır. Günümüzde evlerin arasında kalmıştır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Yaşlı kireçtaşları içinde gelişmiş; aktif-yarı aktif bir mağaradır. İki bölümden meydana gelmiştir. Doğu-batı yönünde uzanan ve iki galeriden oluşan giriş bölümü; mağaranın düden konumlu yarı aktif bölümüdür. Genişliği 0.5-3 m; tavan yüksekliği 1-4 metreler arasında değişen yarı aktif bölümün tabanı kum; çakıl; moloz ve mil yığınları ile kaplıdır. Doğu-batı yönlü düden galeri; 100 m sonra aktif bölüme bağlanır. İçinde sürekli akışı olan ve kuzeyden gelen bu aktif galeri; büyük bir kıvrım çizer. Uzunluğu 200 m olan ve düden girişe göre -6 metrede bulunan kuzey ucu; galerinin başlangıcıdır. İri bloklarla kaplanan bu noktadan yeraltı deresi gelmektedir. Bu sular; mağarada derinliği yer yer 3 metreyi bulan göller; küçük şelaleler ve damlataş havuzları oluşturarak; güneydoğuda yer alan kapalı sifonla mağarayı terk ederler. Genişliği 1-5 m; tavan yüksekliği 1-6 metreler arasında değişen ve duvarları ve tabanı; görünümleri son derece güzel damlataşlarla (sarkıt; dikit; sütun; duvar ve perde damlataşları ve damlataş havuzları) kaplı olan geçit konumlu galeri iki bölümden meydana gelmiştir. Başlangıçtan düden galerilerin birleştiği noktaya kadar olan kesim; mağaranın en temiz ve su aşındırma yapıları ile damlataşların yoğun olduğu bölümdür. Buna karşılık gerek düdenden ve gerekse yeraltından gelen suların birlikte aktıkları sifona kadar olan ikinci kesim mağaranın alüvyonlarla boğulan bölümüdür.
Araştırma Tarihçesi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular: Yoğun ormanla kaplı ve kalın bir toprakla örtülü bir bölgede bulunması ve yüzeye yakın olması nedeniyle mağarada dışardan gelmiş canlılara rastlanmıştır. Bunların başında kurbağa; küçük yengeç ve sinekler gelir. Buna karşılık yarı aktif galerinin bazı bölümlerinde yarasa ve siyah renkli yumuşakçalar görülür.


Liste'ye