©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Sırtlanini

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Sırtlanini
Türü:
Mağara
Rakım:
830 m
Derinlik:
-32 m
Uzunluk:
70 m
Bölge:
Ege
İl:
Aydın
İl?e:
Karacasu
Köy:
Çamarası

     


Aydın İli; Karacasu İlçesi'nde Afrodisyas antik kentinin bulunduğu vadide; Çamarası Köyü'nün güneyinde yer almaktadır. Yatay bir mağaradır. Ağız bölümü kısmen kapalıdır ve diz üstünde 3 m kadar sürünerek girilir. Geniş bir salon ve 6-7 küçük salondan oluşur. Labirent gibi olan yapısı aynı yerden birkaç kere geçilmesine neden olmaktadır. Bu yanılgı yüzünden gerçekte 60-70 m olan uzunluğu MTA tarafından 348 m olarak ölçülmüştür. Mağara içinde sarkıtların ve dikitlerin çeşitli türleri görülebilir. Bu hali ile mağara Ege Bölgesi'nin en önemli mağaralarından biridir [Çetin 1990:45-46]. Mağara Sırtlan İni Menderes Masifi'ni güneyden çevreleyen örtü zonunun mermerleri içinde; zayıf bir zon üzerinde gelişmiştir. Mermerler çok iri kristalli ve kırıklıdır. İçerisinde büyük bir yarasa kolonisine rastlanmıştır [Güldalı et al. 1985:72-80]. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye