©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Mencilis

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Mencilis
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
710 m
Derinlik:
+162 m
Uzunluk:
5350 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Karabük
İl?e:
Safranbolu
Köy:
Bulak

     


Yeri: Karabük İli'ne bağlı Safranbolu İlçesi köyleri arasında yer alan Bulak Köyü'nün kuzeybatısında bulunur. Mağaraya yakınına kadar köyden yol vardır. Turizme açılmıştır. Mağara 'Bulak' ve 'Atçıini' adlarıyla da tanınmaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağaranın iki girişi vardır. İlk giriş; su çıkışının olduğu bir ağızdan yapılmaktadır. Ancak 30 m sonra bu çıkış bir sifonla sonlanmaktadır. İkinci giriş ise aktif çıkış ağzının arkasında yer alan tepenin solunda fosil bir ağızdan yapılmakta; mağaranın bu bölümünde 3; 4; 11 ve 15 m'lik dört iniş yer almaktadır. Fosil kol üzerinde 3 ve 5 m'lik inişlerden sonra ana galeri üzerinde; sol tarafa ayrılan bir kol bulunmakta ve bu kola 'Fareli Kol' adı verilmektedir. 11 m'lik iniş gerçekleştirildikten sonra mağaranın aktif bölümüne ulaşılmaktadır. Suyun akışına ters yönde gidildiğinde oldukça güzel bir traverten oluşumuna rastlanmaktadır. Mağara içinde bir süre akan yer altı nehri 15 m'lik şelaleden düşmekte ve bir süre sonra da sifon yaparak yer altına geçmektedir. Daha sonra bu su; birinci giriş ağzının bulunduğu noktada tekrar yüzeylenerek Mencilis Kaynağı'nın çıkış ağzını oluşturmaktadır.
Araştırma Tarih?esi: İlk araştırması 1977 yılında BÜMAK tarafından başlatılmış ve araştırmalar iki sifona kadar ilerletilmiştir. Haritası 1977 ve 1978 yıllarında O. Ülkümen tarafından çizilmiştir. 1985 yılında H. Oral ile M. Günen tarafından Bulak'da yer alan sifona toplam 3 dalış yapılmıştır. Bu dalış; BÜMAK tarafından yapılan ilk dalış denemesidir. 1978 yılında Trent Polytechnic tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir. Fransız mağaracı ve dalgıç D. Wolozan ve ekibi tarafından yukarıdaki fosil giriş ile sifonlu çıkış birleştirilip; aradaki beş sifon (S1; S2; S3; S4; S5) dalışla geçilmiştir. Ayrıca; suyun geldiği yöne (nehrin akış yönü) doğru 1 sifon (S6) geçilmiş ve 7.'sinde durmuşlardır. Bu yönde de mağara uzunluğuna 1.5 km ek yapılmıştır. Ayrıca; masifin üzerinde araştırmalar yapılıp; 4 adet kuyuyu Mencilis Mağarası'na bağlamak için uğraşılmış ama başarılı olunamamıştır. Wolozan tarafından dalışı yapılan sifon uzunlukları ayrıntılı olarak raporda belirtilmiştir [Wolozan 1992:29].
Bulgular: Watkins tarafından1994 yılında yapılan araştırmada yarasaya (Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Hypsugo savii) rastlandığı belirtilmiştir.


Liste'ye