©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Mağara Pınarı

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Mağara Pınarı
Türü:
Mağara
Rakım:
62 m
Derinlik:
+5.5 m
Uzunluk:
42 m
Bölge:
Marmara
İl:
Kocaeli
İlçe:
Kandıra
Köy:
Kefken

     


Yeri: Kocaeli ve Adapazarı'nın kuzeyinde; Karadeniz kıyısında bulunan Kefken'in 7 km kuzeydoğusundaki Dörtyol Köyü yakınında; Mağara Dere'nin üst bölümünde yer alır. Denize uzaklığı 1.5 km olan mağaraya Kocaeli-Kandıra; Adapazarı-Kaynarca-Kandıra veya deniz kıyısından geçen Kocaeli-Karasu-Kefken yollarıyla ulaşılır. Kefken'den herhangi bir araçla mağaranın önüne kadar varılmaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağara Pınarı Mağarası; deniz seviyesinden başlayarak 100 m'ye çıkan; hafif dalgalı bir yüzey üzerinde gelişmiştir. Yakın çevresi Pliyosen ve Kuvaterner'e ait birikim şekillerinden oluşmuştur. Bu şekillerden en belirginleri aşınım yüzeyi ile alüvyal boğulmaya uğramış paleo vadilerdir. Genel olarak doğu-batı yönünde uzanan bu paleo vadiler; kuzey-güney yönlü kısa boylu Kuvaterner dereler tarafından yarılmıştır. Alüvyal boğulma ise son buzul döneminden sonra; deniz seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelmiştir. Üst bölümünde mağaranın geliştiği; kısa boylu Mağara Deresi; alüvyal boğulmaya uğrayan derelerden biridir. Mağara; kuzeybatı-güneydoğu yönünde gelişmiş; kaynak konumlu; fosil bir mağaradır. Birbirinden ayrı iki girişi olan mağaranın; kireçtaşlarının tabaka doğrultu ve dalımı ile; çatlak sistemine bağlı olarak girintili-çıkıntılı veya kafesli bir yapısı vardır. Yan kollar genel olarak kuzeydoğu-güneybatı yönünde (tabaka doğrultusu yönü) gelişmiştir. Girişe göre son noktası +5.5 m de bulunan mağara; yüzeydeki akarsular gibi alüvyal boğulmaya uğramıştır. Tabanı kalın bir kum ve çakıl yığını ile kaplı ve son derece alçaktır (0.5-1 m). Deniz seviyesine yakın bir bölgede bulunmasından dolayı; alüvyal boşalıma uğramamıştır.
Araştırma Tarihçesi: MTA tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular: Mağarada herhangi bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır.


Liste'ye