©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Kurtsuyu

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Kurtsuyu
Türü:
Mağara
Rakım:
390 m
Derinlik:
+4; -1 m
Uzunluk:
97 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Düzce
İlçe:
Konuralp
Köy:
Kurtsuyu

     


Yeri: Düzce'nin 17 km kuzeyinde; Eminaçması Mahallesi (Kurtköy) ve Kurtsuyu köyleri arasında; Melen Çayı'na drene olan Kurtsuyu Deresi yatağının doğu kenarında yer alır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağara tektonik bakımdan aktif bir bölgede yer almaktadır. Melen Çayı'nın önemli bir kolu olan Kurtsuyu Deresi'nin bölgeyi derince yardığı bir noktada; akarsuyun doğu kenarında; tabandan 3 m yukarıdadır. Doğu-batı yönünde; yatay olarak gelişen; genişliği 0.5-10; tavan yüksekliği ise 0.5-3 metreler arasında değişen mağaranın içi kalın bir kum; mil ve çamur ile kaplıdır. Mağaranın son bölümü iki kola ayrılmaktadır. Bunlardan sağdaki kol; derinliği 0.5-1 m arasında bir göl ile kaplıdır. Bu kol; girişe göre -0.5 metrede bulunan kapalı bir sifonla sona erer. Buna karşılık sol kol daha dardır ve son noktası +2.5 metrede yer alır. Bu kolda yer yer damlataşlar gelişmiştir. Kurtsuyu; kaynak konumlu; yarı aktif bir mağaradır. Alüvyonla boğulmuş durumda olan mağaranın tavan dahil her tarafı kalın bir çamurla sıvanmıştır. Bu özelliği; yağışlı dönemlerde mağaraya yeraltından sel veya taşkın karakterli su girişi olduğunu ve burada uzun süre göllendiğini gösterir. Bu sular; mağaranın kuzeydoğusunda bulunan kapalı dolinler ve derinliği; -25 m yi bulan Tantan Kuyusu Düdeni'nden gelmektedir. Buna karşılık mağaranın 50 m güneyinde bulunan ve dar bir çatlak boyunca gelişen 30-40 m uzunluğunda bir aktif kaynak mağara vardır. İçinde yaz-kış sürekli akışa sahip yeraltı deresi bulunan bu mağaranın sonunda kapalı bir sifon gelişmiştir. Yeraltı deresi bu sifondan voklüz şeklinde çıkmaktadır.
Araştırma Tarihçesi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye