©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Körkuyu Kar Deliği

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Körkuyu Kar Deliği
Türü:
Dikey Mağara
Rakım:
1780 m
Derinlik:
-22 m
Uzunluk:
m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Kayseri
İlçe:
Yahyalı
Köy:
Ceviz

     


Mağaranın bulunduğu Ceviz Yaylası; kuzeybatı ve güneydoğu yönlerinden tepelerle çevrili olup; kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır. Mağara; MAD tarafından Mayıs 1994 tarihinde araştırılıp; BCRA 3c standardında haritası çizilmiştir.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarihçesi:
Bulgular:


Liste'ye