©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Körkuyu 2

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Körkuyu 2
Türü:
Dikey Mağara
Rakım:
1780 m
Derinlik:
-234 m
Uzunluk:
359 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Kayseri
İlçe:
Yahyalı
Köy:
Ceviz

     


Yeri: Ceviz Yaylası; kuzeybatı ve güneydoğu yönlerinden tepelerle çevrili olup; güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanmaktadır ve 1740 m rakımındadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağara; ilk eğimli girişinden sonra takip eden 21 m'lik inişin altında rastlanan eğimli salonun dibindeki delik molozlarla tıkalı olduğu için temizlenerek açılmış ve ardından bir sonraki iniş gerçekleştirilmiştir. Mağara bundan sonra teknik malzeme gerektirmeyen bir eğimle devam etmektedir. 30 metrelik inişin ardından gelen ve yaklaşık 30 metre olduğu tahmin edilen diğer bölüme 1994 araştırmasında inilmemiştir.
Araştırma Tarihçesi: MAD tarafından 1993 yılında bulunmuş; Mayıs 1994 tarihinde araştırılıp; BCRA 3c standardında haritası çizilmiştir. Bu araştırma sonucunda çizilen harita -158 m derinliğe kadardır; fakat Şener'in yayında verdiği listede Körkuyu 2; -234 m olarak belirtilmiştir.
Bulgular:


Liste'ye