©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi





Körkuyu 1

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Körkuyu 1
Türü:
Dikey Mağara
Rakım:
1740 m
Derinlik:
-130 m
Uzunluk:
80 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Kayseri
İlçe:
Yahyalı
Köy:
Ceviz

     


Yeri: Ceviz Yaylası; kuzeybatı ve güneydoğu yönlerinden tepelerle çevrili olup; güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanmaktadır ve 1740 m rakımındadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağara ; -44 m'ye kadar kısa inişler ve eğimli bir galeri ile devam etmekte; dah sonra ise iki tane 17 ve bir 40 m'lik inişle sona ermektedir. Mağaranın zemininde yatay olarak devam eden galeri geçilemeyecek kadar daralmaktadır.
Araştırma Tarihçesi: Mağara; MAD tarafından 1993 yılında bulunmuş; Mayıs 1994 tarihinde araştırılıp; BCRA 3c standardında haritası çizilmiştir.
Bulgular:


Liste'ye