©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Kızılcık

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Kızılcık
Türü:
Mağara
Rakım:
90 m
Derinlik:
+18.5 m
Uzunluk:
619 m
Bölge:
Marmara
İl:
Sakarya
İl?e:
Karasu
Köy:
Kızılcık

     


Yeri: Sakarya'nın 50 km kuzeybatısında bulunan Karasu İlçesi'nin 7 km güneyindeki Kızılcık Köyü'nün içinde yer almaktadır. Mağara; Sakarya Nehri'ne drene olan Kızılcık ve Dereiçi Dereleri ile Karadeniz'e akan Karasu Deresi ve kollarınca yarılarak parçalanan dalgalı bir plato üzerinde; köyün içindeki bir fındık tarlasının tabanında bulunmaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağaranın yer aldığı KB-GD veya doğu-batı yönlü bir fay üzerinde gelişen ve ortalama 100-200 metreler arasında uzanan plato karakterli yüzey; yaşlı kumtaşı; çakıltaşı ve çamurtaşından oluşan Çakraz Formasyonu ile yaşlı; son derece karstik kireçtaşı seviyeleri olan Akveren Formasyonu üzerinde gelişmiştir. Menderesler çizerek uzanan bir profili olan ve yatay uzanımlı kireçtaşı tabakalarına ve çatlak sistemine uygun şekli olan mağara; kuzey-güney veya KB-GD yönünde gelişmiştir. Yüzeyden kapalı geniş bir alanın suların drene eden kaynak konumlu yarı aktif bir mağaradır. Genişliği 1-8 m; tavan yüksekliği 0;5-10 metreler arasında değişen bir mağaradır.
Araştırma Tarih?esi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular: Soğuk ve nemli bir mağara olan Kızılcık'da yoğun bir canlı topluluğu yoktur. Ancak orta kesimlerde bol miktarda; siyah renkli örümceklere rastlanmıştır. Arı büyüklüğünde olan bu örümcekler; fazla hareketli değildirler. Bunların yanısıra girişe yakın yan girintilerde seyrek olarak yarasalar yer alır.


Liste'ye