©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Karasu

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Karasu
Türü:
Mağara
Rakım:
20 m
Derinlik:
0 m
Uzunluk:
20 m
Bölge:
Marmara
İl:
Sakarya
İl?e:
Karasu
Köy:
Merkez

     


Yeri: Sakarya İli; Karasu İlçesi'nin 2 km batısında bulunan Karasu Mağarası; Sakarya Nehri'nin deltasının başladığı boğazın hemen doğusunda; ana kayalarla kumulların sınırında yer almaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Sakarya Nehri alüvyonları ile ana kaya sınırında yer almaktadır. Mağara; bölgede geniş bir alanda yüzeylenen Üst Kretase-Alt Eosen yaşlı kireçtaşları içinde gelişmiştir. KD-GB yönünde yatay olarak gelişmiş; kaynak konumlu aktif bir mağaradır. Toplam uzunluğu 20 m olan mağaranın genişliği 1-3; tavan yüksekliği 1-2 m ler arasındadır. İçinde devamlı akışı olan yeraltı deresi ve küçük bir gölü olan Karasu'nun son noktası; giriş ile aynı düzeydedir.
Araştırma Tarih?esi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye