©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Karadut

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Karadut
Türü:
Mağara
Rakım:
1064 m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Adıyaman
İl?e:
Kahta
Köy:
Karadut

     


Değişik türlerden yarasalara (rhinolophus ferrumequinum; rhinolophus euryale; myotis myotis; myotis blythii; myotis emarginatus; myotis mystacinus; eptesicus serotinus; eptesicus bottae; hypsugo savii; pipistrellus pipistrellus; nyctalus noctula; barbastella; miniopterus schreibersii) rastlanmıştır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye