©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

İnsuyu

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
İnsuyu
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
1205 m
Derinlik:
m
Uzunluk:
700 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Burdur
İlçe:
Merkez
Köy:

     


Yeri: Burdur'un güneydoğusunda bulunan Çine Ovası'nın doğu yönünde; şehir merkezine 13 km uzaklıktadır. Mağaraya Burdur-Antalya karayolu üzerinden; 900 m bir bağlantı yoluyla kolayca gitmek mümkündür. Turizme ilk açılan bir mağaradır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: İkinci zaman kalkerleri içersinde bulunan İnsuyu Mağarası'nın 2 km kadar ilerdeki Kızıl İn Mağarası ile irtibatlı olma ihtimali yüksektir. Mağaradan çıkan küçük yeraltı deresi maden suyu ihtiva etmektedir. Mağaranın içinde birisi 75x40 m ebadında olmak üzere büyüklü küçüklü göller vardır. 1965 yılında MAD tarafından araştırılan mağara; daha sonra valilik tarafından turizme açılmıştır. 1965 yılında yapılan araştırmada mağaranın yaklaşık 2000 m uzunluğunda olduğu ve büyük bir göl ile son bulduğu saptanmıştır. Ancak; çevrede bulunan tarlaları sulamak amacıyla aşırı miktarda su çekilmesi nedeniyle; bu göl seviyesi düşmüş ve mağaranın yeni galerileri ortaya çıkmıştır. 1999 yılında mağaraya yapılan ikinci bir etkinlikte mağarada dalış gerçekleştirilmiştir. Gölün solunda yapılan 8 m'lik ilk dalış sonucunda kolun ilerisinde çok büyük bir salon olduğu saptanmıştır. Daha sonra bu salona dalış 22 m derinliğinde yapılmış ve büyük bir salon bulunmuştur. Salonun ölçüleri yaklaşık 30x30 m; yüksekliği 15 m'dir. Salonun farklı iki tane girişinin olduğu; tavanının ve dibinin çok kalın bir silt tabakasıyla kaplı olduğu saptanmıştır.
Araştırma Tarihçesi: İlk kez 1952 yılında T. Aygen tarafından bulunup; devamen her yıl incelemesi sürdürülerek 1961 yılında Hürriyet Gazetesi'nde 29-31 Mayıs tarihlerinde bir röportajla kamuoyuna tanıtılmıştır.1964 yılında MAD kurulduktan sonra İnsuyu Mağarası'nın turizme açılması çalışmaları başlamış ve 1966 yılında turizme açılmıştır. 1999 yılında MAD Mağara İnsuyu Dalış Grubu İnsuyu Eğitim ve Araştırma Dalış Etkinliği gerçekleştirilmiştir. Ayrıca BÜMAK tarafından yapılan yeni kolları araştırma ve MAD dalış etkinliği sonucu; Bu mağaranın Kızıl İn Mağarası ile birleşme olasığının yüksek olduğu Delta 7'de belirtilmiştir [Delta 7 2005d:71-74].
Bulgular: Mağara içinde birçok farklı tür yarasa yaşamaktadır (Rhinolophus euryale; Rhinolophus meheyli; Rhinolophus blasii; Myotis myotis; Myotis capaccinii; Miniopterus schreibersii) [Benda-Horacek 1998:265; 266; 267; 269; 282; 299]. Ayrıca; kış uykusunda 200-300 adet; Myotis capaccinii ve 50 adet Miniopterus schreibersii türüne rastlanmıştır [Spitzenberger 1973:28]. Mağarada Millipide isimli çok sayıda ayağı olan veTroglobitik izopod isimli çok küçük tesbih böceğine benzeyen canlı türleri mevcuttur [Başar 1968a:19 - Başar 1977:24].


Liste'ye