©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

İnönü

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
İnönü
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
Marmara
İl:
Balıkesir
İl?e:
Edremit
Köy:
Kazdağ

     


Farklı türden yarasalara (rhinolophus ferrumequinum; rhinolophus euryale) rastlanmıştır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye