©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

İndere - Ballıca

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
İndere - Ballıca
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
1100 m
Derinlik:
-32 m
Uzunluk:
422 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Tokat
İl?e:
Pazar
Köy:
Ballıca

     


Yeri: Tokat İli'nin Pazar İlçesi'ne yaklaşık 5 km uzaklıkta bulunan Ballıca Köyü'nde bulunmaktadır. Turizme açılmıştır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağara; Tokat Ovası'nın güney kenarı boyunca uzanan Akdağ'ın (1926 m) kuzeybatı yamacında; masif ve çatlaklı yapıdaki Jura Kretase yaşlı kireçtaşları içersinde yer almaktadır. Mağaraya giriş; İndere Vadisi yamacında 1180 m kotta bulunan fosil bir ağızdan yapılır. Genel morfolojik gidiş; çöküntü sonucu oluşmuş büyük salonlar ve bunları birbirine bağlayan geçitler şeklindedir. Özellikle 'Yarasalı Salon' ve onu izleyen salonda çöküntü blokları nedeniyle taban belli değildir. Ayrıca; bu salonlara ulaşabilmek için dikey mağaracılık teknikleri (SRT) kullanmak gerekmektedir. Büyük salondaki her biri 10 m'yi aşan yoğun sütun oluşumu; ortasındaki dikitin benzerliğinden dolayı MAD tarafından 'Mantarlı Salon' adı verilen kısımdaki travertenler; sütunlu salonda birden fazla sütunun birleşmesi ile oluşmuş dev kolon ve özellikle 'soğan sarkıt' oluşumaların bulunduğu mağaranın son kısmı estetik açıdan oldukça önemlidir. Gelişimini hemen hemen tamamlamış mağarada; dip kısmındaki birkaç küçük gölden başka suya rastlanmamıştır. Dolayısıyla; mağaranın kendini yenileme ve temizleme şansı yoktur.
Araştırma Tarih?esi: MAD tarafından ilk defa 1987 Kasımında incelenen İndere Mağarası; 1990 Aralık ayında ikinci defa araştırılmış ve TRT-GAP televizyonu ile çekim gerçekleştirilmiştir. Mağara; Aralık 1990'da BCRA 4d standardında haritalandırılmıştır.
Bulgular: Yaygın yarasa popülasyonu nedeniyle; mağaranın tabanın büyük bir kısmı kalın bir guano örtüsü ile kaplıdır. Yarasalar; doğal engeller nedeniyle insanların ulaşımının güç olduğu 'Yarasalı Salon' kısmında yoğunlaşmıştır. Az sayıda yarasaya (Rhinolophus meheyli) rastlanmıştır [Benda-Horacek 1998:267].


Liste'ye