©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Harput Beden Buzluğu

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Harput Beden Buzluğu
Türü:
Dikey Mağara
Rakım:
1515 m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Elazığ
İl?e:
Harput
Köy:

     


Yeri: Harput'un 18 km kuzeydoğusunda yer alır. Mağaranın bulunduğu tepe; Harput ile Murat Nehirleri arasında bulunan platonun (1020 m) yamacındadır. Mağara ise; bu tepenin üst kısmında yer almaktadır (1200m). Keban Baraj gölünün seyir tepesi konumundadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağaranın içinde her mevsimde buz görülmektedir. Mağara içindeki oluşumların zenginliği; tavandan sızan suların azlığına ve çokluğuna göre değişmektedir. Aşağılara inildikçe; kayaların yüzeyindeki buzlanma artmakta ve bu da haraket olanağını kısıtlamaktadır. Dışarıyla bağlantısı olan bacalar; mağara içinde güçlü bir hava akımını olmasını sağlamaktadır. Mağarada oluşan buzun bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığı yöre halkı tarafından belirtilmektedir.
Araştırma Tarih?esi: Mağara; 1989 yılında MAD tarafından araştırılmıştır.
Bulgular: 1993 yılında araştırılan mağarada az sayıda yarasaya (Hypsugo savii) rastlanmıştır [Benda-Horacek 1998:28].


Liste'ye