©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Hacıhüsrevin

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Hacıhüsrevin
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
910 m
Derinlik:
+7.5 m
Uzunluk:
83 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Eskişehir
İl?e:
İnönü
Köy:
Merkez

     


Yeri: Eskişehir'in güneybatısında bulunan İnönü ilçesi'nin hemen doğu kenarında; su depolarının yakınında yer alır. Mağaranın önüne kadar yol vardır. Ulaşım için Eskişehir-İnönü-Kütahya karayolu veya Ankara-Eskişehir-İstanbul demiryolu kullanılabilir.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan ve mermerlerin doğrultusu ve eğimine bağlı olarak dirsekler çizen mağara; yatay olarak gelişmiştir. İçeride çok sayıda blok; çakıl ve yer yer duvar damlataşları bulunan mağaranın girişi uçlardan değil; ortaya yakın bir noktadandır. Başlangıçta geçit konumlu oluşan; daha sonra kapanarak yüzeye açılan ve vadoz zonda bulunan gelişimini tamamlamış fosil bir mağaradır.
Araştırma Tarih?esi: MTA tarafından araştırılıp; haritası ve diğer özellikleri 2001 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular: Mağaranın giriş bölümünde yoğun mağara kelebeği ve mağara sivrisineği topluluğu vardır.


Liste'ye