©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Güvercinlik

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Güvercinlik
Türü:
Mağara
Rakım:
40 m
Derinlik:
-24 m
Uzunluk:
54 m
Bölge:
Ege
İl:
Aydın
İl?e:
Söke
Köy:
Atburgaz

     


Dilek Yarımadası'nın güney kısmında; Atburgaz ve Tuzburgaz Köyü arasındaki yoldan 40 m yukarıda yer almaktadır. Köy yolu mağaranın hemen altından geçer. Mezozoik yaşlı; çok kırıklı dolomit içinde kuzeybatı-güneybatı doğrultusunda bir kırık üzerinde derinlemesine gelişmiştir. Taban toprak ve kaya molozları ile örtülüdür. Kuru bir mağaradır. Güvercinden başka canlıya rastlanmaz. MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye