©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Güvercin İni

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Güvercin İni
Türü:
Dikey Mağara
Rakım:
1230 m
Derinlik:
-30 m
Uzunluk:
53 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Eskişehir
İl?e:
Sarıcakaya
Köy:

     


Yeri: Afarın Düdeni ve Sarıkız Subatanı ile birlikte Sarıcakaya Yayla'sında yer almaktadır. Afarın Düdeni'nin 1.5 km kuzeydoğusundadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Üst Jura Alt Kretase yaşlı Bilecik kireçtaşları içinde dikey olarak gelişmiştir. Kireçtaşlarının hemen altında bulunan ve bölgede karst taban yüzeyi konumundaki geçirimsiz birimler nedeniyle; mağara daha fazla gelişememiştir. Mağaranın girişi 9x5 m boyutlarında; kuyu gibidir. Ayrıca -25 ve -15 m olamk üzere iki girişi daha vardır. Tabanında iri blok ve molozla kaplıdır. Vadoz zonda bulunur ve gelişimini tamamlamış fosil bir mağaradır.
Araştırma Tarih?esi: MTA tarafından araştırılıp; haritası ve diğer özellikleri 2001 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye