©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Gölcük İni

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Gölcük İni
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
-0.5 m
Uzunluk:
10 m
Bölge:
Marmara
İl:
İstanbul
İl?e:
Şile
Köy:
Sortulu

     


Şile'ye 28 km mesafededir. İlçenin gûneydoğusundadır. Gölcük İni, Sortullu Köyû'nün 1 km kuzeydoğusundaki Emirbendi Mevkiindedir. Sortullu-Hacılı köy yolunun 100 m kuzeyinde bulunur. Sortullu'dan yürüyerek de gidilir. Sortullu köylüleri tarafından bilinen bir in olup, ilk defa ekibimiz tarafından haritalanarak mağara planı çizilmiştir. Batıya 20 derece eğimli Trias kireçtaşları içinde bu in açılmıştır. Gölcük ini karstik bir plato üzerinde yer alır. Ertek, Teke Platosu'nun "Göksu-Dikenli Bölümü" olarak adlandırdığı bu karstik sahada, özellikle Hacılı-Sevişli-Öbeyli köyleri arasında kalan kesiminde yüzeyde ve derinde karstlaşmanın gelişmiş olduğundan bahsetmiştir (Ertek, 1995). Gölcük İni, 1 m yüksekliğe ve 1,5 m genişliğe sahip üçgen şekilli bir ağızla yatay olarak başlar ve gittikçe daralarak 10. m'de toprak dolgu ile sonuçlanır. Kireçtaşlarının, kırık hattı boyunca açılmıştır. Tabanı ince unsurlu ve kahverengi bir dolgu ile kaplıdır. Kuru bir mağaradır. Ancak mağaranın birkaç m doğusundan bir karstik kaynak yüzeye çıkar. Kahverengi yarasa ve örümcek vardır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye