©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Fusa

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Fusa
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
+20 m
Uzunluk:
30 m
Bölge:
Marmara
İl:
İstanbul
İl?e:
Şile
Köy:
Merkez

     


Mağara, Şile Burnu güneyinde yer alır. Şile'den yürüyerek, kuzeye Şile Burnu mevkiine oradan da merdivenleri inmek suretiyle mağaraya varılır. Tarihin ilk çağlarından beri bilinen bir mağaradır. Mağara planı ilk defa Ertek ve ekibi tarafından yapılmıştır. Mağara marn-kumtaşı-killi şeyllerden oluşan Şile olistostromu içinde açılmıştır. Duvarlarında Şile olistolitlerini oluşturan Üst Kretase kireçtaşı bloklarına rastlanır. Şile olistolitlerini [Baykal-Önalan 1979] bu mağarada izlemek mümkündür. Mağara gevşek unsurlu malzemeden yapıldığı için çabuk aşınmış ve tabanı da marn-kumtaşı-killişeyl hamurundaki kireçtaşı bloklarının deniz tarafından aşındırılması ile bloklarla dolmuştur. Mağaranın günümüzde denizle aktif ilişkisi yoktur. Mağaranın denizle ilişkisinin kesilmesiyle çevredeki genç tektoniğin kanıtı olarak da bakılabilir. Karanın yükseldiğine delil oluşturabilir. Kuru bir deniz mağarasıdır. Martı ve örümcek bulunur. Şile çevresinin yerbilimleri açısından ışık tutan önemli bir mekandır. Çevresi ile birlikte doğal bir laboratuvar alanıdır [Yalçınlar, 1965; Baykal-Önalan, 1979].
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye