©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Esentepe

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Esentepe
Türü:
Mağara
Rakım:
53 m
Derinlik:
-50 m
Uzunluk:
201 m
Bölge:
Marmara
İl:
Sakarya
İl?e:
Karasu
Köy:
Darıçayırı

     


Yeri: Sakarya Nehri'nin denize yakın kesiminin hemen doğusunda; Harmancık Mağarası'nın 500 m kuzeydoğusunda gelişmiştir.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Yaşlı kumtaşı; çakıltaşı ve çamurtaşlarından oluşan Çakraz Formasyonu ile bunların üzerine gelen sarı; beyaz; grimsi; yeşil; yer yer kırmızı renkli; ince-orta-kalın katmanlı; kumtaşı; çakıltaşı ve kırıntılı kireçtaşı ile başlayıp üste doğru çoğunlukla killi kireçtaşı-marn olmak üzere devam eden yaşlı Akveren Formasyonu veya Devretkaya Kireçtaşları'nın kontağında gelişmiştir. Deniz yüzeyinden 105 m yukarıda bulunan Esentepe; KD-GB yönünde (Harmancık Mağarası'na doğru) gelişen; düden konumlu bir mağaradır. Çok dönemli gelişimi karakterize eden şekil ve yapılara sahip olan mağaranın uzunluğu 201 m; son noktası ise girişe göre -54.5 metrededir. Basamaklar halinde veya belirgin bir açıyla eğimli devam eden ve genişliği 0.5-6 m; tavan yüksekliği ise 0.5-10 metreler arasında değişen Esentepe Mağarası'nın içi; yer yer zengin damlataşları (sarkıt; dikit; sütun; örtü ve duvar damlataşları) ile kaplıdır. Ayrıca tabanı yoğun şekilde toprak; kum; çakıl; moloz ve iri bloklarla kaplıdır. Yağışlı dönemlerde mağara ağzından belirgin su girişi olan Esenetepe'nin içinde sığ gölcükler ve son bölümünde de kapalı bir sifon yer alır. Aktif-yarı aktif bir mağaradır.
Araştırma Tarih?esi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular: Nemli ve soğuk bir havası olan Esentepe Mağarası'nın; kuru bölümlerinde yaşayan az sayıda yarasa ve girişteki mağara sinekleri dışında belirgin bir canlı topluluğuna raslanmamıştır.


Liste'ye