©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Epcik

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Epcik
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Niğde
İl?e:
Gümüşler
Köy:

     


Yapılan araştırma sırasında az sayıda yarasa (myotis myotis; miniopterus schreibersii) görülmüştür.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye