©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Beyköy Düdeni

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Beyköy Düdeni
Türü:
Mağara
Rakım:
1150 m
Derinlik:
m
Uzunluk:
462 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Eskişehir
İl?e:
Sarıcakaya
Köy:
Beyyayla

     


Yeri: Beyyayla Köyü'ne yakın; Düdensuyu Deresi ile bağlantılıdır. Düdensuyu Deresi; mağaranın güneydoğuya bakan giriş ağzından girip; kuzeybatıya bakan çıkış ağzından çıkmaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Tek bir ana koldan oluşan yatay ve aktif bir sistemdir. Düdensuyu Deresi'nin kaya kütlesi içinde açmış olduğu galeri oldukça geniştir. Dere; mağara içinde yer yer gölcükler oluşturmuştur. Bu gölleri geçmek için suyun çok olduğu mevsimlerde bot kullanmak gerekmektedir. Mağara; oluşum açısından zengin değildir. Birbirine bağlı iki girişi vardır. Üst Jura Alt Kretase yaşlı Bilecik kireçtaşları içinde yatay olarak gelişmiştir. Menderesli ve çok dönemli gelişimi karakterize eden yapısı ile mağara; iki ucu açık tünel şeklindedir. Köy deresi düdene girerek diğer ucundan 8 m'lik şelale yaparak yeniden açığa çıkar ve Düden Deresi'nin başlangıcını oluşturur. Düden Deresi mağaradan hemen sonra dar ve derin bir kanyon vadi içinden akar. Mağara içerisinde küçük sığ göller ve damlataş oluşumları vardır. Gelişimi devam eden aktif bir mağaradır.
Araştırma Tarih?esi: 1991 yılında AMAG tarafından araştırılmıştır. Ayrıca, MTA tarafından araştırılıp; haritası ve diğer özellikleri 2001 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular: Mağara içerisinde büyük koloniler halinde yarasalar yaşamaktadır. Mağaranın hemen hemen her bölümünde yarasaya rastlanır ve kuru alanlarda kalan gübrelerinde guanobiler de çoğalmıştır.


Liste'ye