©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Deliktaş

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Deliktaş
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
280 m
Derinlik:
-7 m
Uzunluk:
5 m
Bölge:
Marmara
İl:
Balıkesir
İl?e:
Manyas
Köy:
Deliktaş

     


Yeri: Manyas'ın 25 km güneybatısında bulunan Deliktaş (Gerdeme) Köyü'ne 500 m mesafede yer almaktadır. Gömülü bir vadi içinde akan Balya Çayı'nın bir kolu olan Asmalı Dere'nin üzerinde doğal köprü (yerköprü) şeklinde gelişen mağaraya; Manyas-Işıklar-Gerdeme arasındaki karayolu ile ulaşmaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Kuvaternerde oluşmuş genç bir mağara olan Deliktaş; aktif yarı-aktif zonda yer alır. Yaz-kış akışı olan Asmalı Dere; Deliktaş Köyü yakınında; bütünüyle mağara içinden geçmektedir. Bu nedenle mağarada; derenin getirdiği blok ve çakıllarla oluşmuş su yapıları (cilalanmış yüzeyler; küçük dev kazanları) hakimdir. Buna karşılık oluşum yoktur. İki ucu açık tünel şeklinde olan mağaranın alt girişi ile üst girişi arasında 7 m yükselti farkı vardır. Yağışlı dönemlerde derenin debisinin artmasına bağlı olarak mağarada su seviyesi yükselmektedir.
Araştırma Tarih?esi: MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiş ve 1997 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye