©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çiftlik

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Çiftlik
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
455 m
Derinlik:
-22 m
Uzunluk:
183 m
Bölge:
Marmara
İl:
Kırklareli
İlçe:
Kofçaz
Köy:
Çağlayık

     


Yeri: Kırklareli'nin 50 km kuzeydoğusunda; Çağlayık Köyü'nün 2-5 km güneyindeki Kocadere'nin kolları olan Akarsu ve Yazılıbaş derelerinin arasındaki sırt üzerinde yer alır. Mağaraya Kırklareli-Dereköy-Çağlayık Köyü yolu ile gidilir. Çağlayık Köyü'ne 2 km kala Yazılıbaş Deresi'nden batıya ayrılan stabilize yol ile mağaranın yakınına kadar yol vardır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Doğu-batı yönünde gelişmiş; geçit konumlu bir mağaradır. Pliyosen yüzeyi altındaki geçirimsiz birimler üzerindeki mermerlerdeki paleo bir yeraltı deresinin tavanının çökmesiyle ortaya çıkan mağaranın girişi; -12 m'lik dik bir kuyu şeklindedir. Mağarada; yer yer sarkıt; dikit ve duvar damlataşları oluşmuştur. Genişliği 1-12 m arasında değişen mağaranın tavanı çok alçaktır. Mağara; altta bulunan geçirimsiz şistler nedeniyle; bölgedeki Alt Pleistosen jeomorfolojik gençleşmeye ayak uyduramamıştır. Bu nedenle akarsulara göre; askıda kalmış durumdadır. Yağışlı dönemlerdeki tavandan damlayan ve kuzeydoğudaki dar galeriden gelen sular dışında mağara bütünüyle kurudur.
Araştırma Tarihçesi: 1997 yılında MTA tarafından araştırılmış ve haritası çizilmiştir.
Bulgular: Birkaç yarasa ve mağara sineği dışında belirgin bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır.


Liste'ye