©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çınarcık 3

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Çınarcık 3
Türü:
Mağara
Rakım:
330 m
Derinlik:
-4 m
Uzunluk:
4 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Ordu
İlçe:
Ünye
Köy:
Çınarcık

     


Yeri: Çınarcık 1; Çınarcık 2 ve Çınarcık 3 Mağaraları; Ordu'da Ünye'nin yaklaşık 20 km güneydoğusunda Çınarcık ve Koruklu köyleri arasında yer alırlar. Çınarcık 3 Mağarası; Çınarcık 1 Mağarası'nın 400 m güneydoğusundadır. Giriş ağzı Cura Çayı'na doğru bakan mağara; Koruklu Köyü'ne daha yakındır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Çınarcık 1 ve Çınarcık 3 mağaraları ile birlikte geniş tabanlı; alüvyal boğulmaya uğramış Cura Çayı ile Ceviz Dere ve kollarınca derin şekilde yarılarak parçalanan bir bölgededir. Cura Çayı'na bağlanan ve derin bir yatak içinde akan derenin üst yamacında bulunan Çınarcık 3; düden konumunda gelişmiş; kuyu şekilli küçük bir mağaradır. İçi moloz ve bloklarla kaplıdır.
Araştırma Tarihçesi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi. Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye