©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çınarcık 2

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Çınarcık 2
Türü:
Mağara
Rakım:
280 m
Derinlik:
-3 m
Uzunluk:
7 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Ordu
İlçe:
Ünye
Köy:
Çınarcık

     


Yeri: Ordu'da Ünye'nin yaklaşık 20 km güneybatısında; Cura Çayı'na bağlanan Dudukluk Deresi'nin batı yamacında yer alır. Çınarcık 1 Mağarası'nın 350 m kuzeydoğusundadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Çınarcık 1 ve Çınarcık 3 mağaraları ile birlikte geniş tabanlı; alüvyal boğulmaya uğramış Cura çayı ile Ceviz Dere ve kollarınca derin şekilde yarılarak parçalanan bir bölgededir. Deniz düzeyinden 280 m yukarıda giriş ağzı bulunan Çınarcık 2 Mağarası; gelişimini tamamlamış; düden konumlu fosil bir mağaradır. Tavan yüksekliği 1.5-2.5 metreler arasında değişen ve son noktası girişten -3 m aşağıda olan mağaranın tabanı moloz ve bloklarla kaplıdır.
Araştırma Tarihçesi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi. Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye