©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çamlı

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Çamlı
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Erzurum
İl?e:
Köy:

     


Farklı türden yarasalara (Rhinolophus ferrumequinum; rhinolophus euryale; myotis myotis; myotis blythii; miniopterus schreibersii) rastlanmıştır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye