©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Bektaşın Sayalar

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Bektaşın Sayalar
Türü:
Mağara
Rakım:
115 m
Derinlik:
-11 m
Uzunluk:
32 m
Bölge:
Marmara
İl:
Kırklareli
İlçe:
Vize
Köy:
Hamidiye

     


Yeri: Kırklareli'ne bağlı Vize İlçesi'nin 25 km kuzeydoğusunda; Hamidiye Köyü'nün güneyinde bulunan Bektaşın Sayalar Mağarası; 31 km'lik Vize-Kıyıköy yolunun Hamidiye Köyü sapağının hemen kenarında; çalılık bir alanda yer alır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağara Istranca Masifi örtü kayalarına ait şistler üzerindeki Eosen yaşlı kireçtaşları içinde; kuzeybatı-güneydoğu yönünde belirgin bir fay hattı üzerinde gelişmiştir. Hem yatay hem de dikey olarak gelişmiş fosil bir mağaradır.
Araştırma Tarihçesi: MTA tarafından 1997 yılında araştırılıp; haritası çizilmiştir.
Bulgular: Girişe yakın kesimlerde yaşayan yumuşakçalar haricinde herhangi bir hayvan varlığına rastlanmamıştır.


Liste'ye