©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Bayatini

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Bayatini
Türü:
Mağara
Rakım:
1387 m
Derinlik:
-2.5 m
Uzunluk:
107 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Karaman
İl?e:
Merkez
Köy:
Paşabağı

     


Karaman İli Merkez'de Paşabağı Köyü'ndedir. Orta Miyosen yaşlı kireçtaşları içinde yatay olarak gelişmiş; kaynak konumlu fosil bir mağaradır. MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi tarafından araştırılmış ve 2005 yılında yayınlanmıştır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye