©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ballıca

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Ballıca
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
1085 m
Derinlik:
-75 m
Uzunluk:
680 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Tokat
İl?e:
Pazar
Köy:
Ballıca

     


Yeri: Mağara; Pazar ilçesine 5 km uzaklıkta bulunan Ballıca Köyü yakınlarındadır. Mağaranın ağzı; bölgenin güneyinde yer alan Akdağ'ın (1920 m) kar sularını indiren vadinin sol yanında bulunur. Turizme açılmış bir mağaradır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağaranın yer aldığı bölge; temelde Paleozoik döneme ait metamorfik seri içinde yer alır. İkinci zamana ait Jura Kretase kalkerleriyle; üst kretase yaşlı konglomera; kumtaşı kalker ve ofiolitik seri tarafından temsil edilir. Bölgede oldukça şiddetli tektonik olaylar meydana gelmiştir. Mağaranın oluşumunu kabaca bölgenin geçirdiği bu temel değişimlere bağlamak yanlış olmayacaktır. Mağaraya; batıya bakan ağızdan girilir [İlhan 1989:9-10]. Mağara 6500 metrekarelik bir alanı kaplar. Mağaranın iki galerisi vardır. Birinci galeri teknotik hareketler sonucu oluşmuştur. İkinci galeri ise aşağı doğru eğimli bir yapısal özelliğe sahip olup; diğer mağaralardan bu yönüyle ayrı tutulur. Mağaranın tamamında çok güzel oluşumlar mevcuttur; bunlara örnek olarak sarkıtlardan; perde; damlataş; makarna; paraşüt; soğan; pırasa şekillere rastlanır. Ayrıca dikit; sütun; göller ve mağara incileri de bulunur; özellikle Büyükdamlataş salonundaki gölde vardır [Canik et al.1999:35].
Araştırma Tarih?esi: Mağaranın araştırılması ve haritalama çalışmaları 1992 yılında başlamış ve 1995 yılında bitirilmiştir. Haritalanmasına MAD tarafından yine 1992'de başlanmış MTA tarafından 1994'te tamamlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Bulgular: Mağarada bulunan yoğun guano birikintisi; kalabalık bir yarasa topluluğunun varlığını göstermektedir. Ayrıca; guano içinde yaşayan mağara solucanı ve çeşitli böceklerin yanısıra; örümcek türlerine de rastlanmaktadır. Bu durum ciddi bir mağara faunasının varlığına dikkat çekmektedir [İlhan 1989b:9-10].


Liste'ye